matera

Minimumdoelen 3e graad (doorstroomfinaliteit)

8.1 (D) De leerlingen bouwen een historisch referentiekader op met structuurbegrippen, scharnierpunten en kenmerken eigen aan de moderne en hedendaagse tijd.

8.2 (D) De leerlingen lichten verbanden toe tussen de maatschappelijke domeinen voor westerse en niet-westerse samenlevingen uit de moderne en hedendaagse tijd.

8.3 (D) De leerlingen lichten kenmerken toe van interculturele contacten tussen westerse en niet-westerse samenlevingen uit de moderne en hedendaagse tijd.

8.4 (D) De leerlingen vergelijken kenmerken van bestudeerde samenlevingen in eenzelfde periode en tussen periodes.

Voorbeelden voor deze eindterm:

8.5 (D) De leerlingen reflecteren over verschillen tussen periodiseringen in tijd en ruimte.

Voorbeelden voor deze eindterm:

8.6 (D) De leerlingen analyseren kritisch historische bronnen met betrekking tot de bestudeerde periodes in functie van een historische vraag.

8.7 (D) De leerlingen beantwoorden een historische vraag aan de hand van historische bronnen met betrekking tot de bestudeerde periodes en historische redeneerwijzen.

8.8 (D) De leerlingen beoordelen voorbeelden van historische beeldvorming aan de hand van historische redeneerwijzen.

8.9 (D) De leerlingen lichten betekenissen toe die men geeft aan actuele fenomenen en historische fenomenen uit de bestudeerde periodes.

8.10 (D) De leerlingen analyseren de invloed van hun eigen standplaatsgebondenheid en die van anderen op historische beeldvorming met betrekking tot de bestudeerde periodes.