matera

Specifieke eindtermen 3e graad (uitbreiding)

1.2.1 De leerlingen formuleren een historische vraag rekening houdend met de onderzoekbaarheid ervan.

1.2.2 De leerlingen beoordelen de presentatie van historische bronnen aan de hand van de contextinformatie en de wijze van bewerking.

1.2.3 De leerlingen beoordelen representativiteit en bruikbaarheid van historische bronnen in functie van een historische vraag.

1.2.4 De leerlingen beoordelen de betrouwbaarheid van historische bronnen in functie van een historische vraag rekening houdend met de standplaatsgebondenheid, het doelpubliek, de functie en het beoogde effect.

1.2.5 De leerlingen formuleren een antwoord op actuele maatschappelijke fenomenen op basis van historische argumenten, rekening houdend met het verschil in context tussen vroeger en vandaag.